Kontroll service av skattelagen

Tjänsten gör det möjligt för dig att kontrollera förekomsten och korrespondens mellan skattelagstiftningen och personuppgifter av ett ämne, genom att jämföra uppgifterna med de som registrerats i skatt Registret. (artikel), punkt, första stycket dl pdf-filer konverteras med ändringar av lagen) för Att utföra den kontroll du måste ange skatteregistreringsnummer av ämnetOm ämnet är korrekt registrerade i skatt Registret, svar budskap är"skatt Koden är giltigt."Tjänsten också kontrollerar giltighet av en tillfällig skatt kod, numeriska hänföras till en fysisk person. Tjänsten kontrollerar giltighet och korrespondens mellan skattelagstiftningen och personliga detaljer av en person fysik, via länken hos skatteverket.

För att utföra kontrollen är det nödvändigt att ange i fälten på skattelagstiftningen och personliga detaljer i ämnet.

Matchande utförs för exakt sammanträffande av alla tecken med de som är registrerade i skatt Registret. Om det är en match som svar budskap är"giltig Data" Ansökan också kontrollerar giltigheten och korrespondens mellan ett tillfälligt skatteregistreringsnummer nummer och fullständiga personuppgifter av en fysisk person. Tjänsten kontrollerar giltighet och exakt korrespondens mellan skattelagstiftningen och namnet på en annan person än fysisk person, via länken hos skatteverket. För att utföra kontrollen är det nödvändigt att ange i fälten på skattelagstiftningen och det exakta namnet på ämnet. Matchande utförs för exakt sammanträffande av alla tecken med dem som registrerats i Skatt registret Om det är en match som svar budskap är"giltig Data".