Europeiska fonden för förbättring av villkoren för liv och arbete

Europeiska fonden för förbättring av villkoren för liv och arbete är ett organ inom europeiska Unionen ligger i DublinDet bildades i Maj av europeiska Rådet bidra till att förbättra villkoren för liv och arbete i hela Europa. Det stöder en rad verksamheter av specialiserad övervakning och mätning av förhållanden i Europa, inklusive: Regelbundna undersökningar av arbetsvillkor, european quality of life och organisatoriska politik som rör arbetstid (den första undersökningen om arbetsvillkor genomfördes, europeiska fonden för förbättring av villkoren för liv och arbete beskriver sin roll på sin egen sida med information enligt följande: att Ge information, rådgivning och konsulttjänster - på levnads-och arbetsförhållanden, relationer och hantera förändringar i Europa och de viktigaste aktörerna inom området för EU: s sociala politik på basis av jämförande information, forskning och analys. Det var en av de första organ som inrättats för att arbetet på en specifik undergrupp av EU: s politik Europeiska fonden för förbättring av villkoren för liv och arbete leds av en föreståndare och en biträdande chef och en styrelse. Styrelsen sammanträder en gång om året för att fastställa budget och politik, och bestäm ett år och fyra års arbetsprogram.